1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.). 

1.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w zakładce „Reklamacje”. 

1.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: 

1.3.1. pisemnie na adres: ul. Rybnicka 13 43-200 Pszczyna; 

1.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@luxtrade.pl.

1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

1.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Rybnicka 13, 43-200 Pszczyna. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

1.7. W przypadku Produktów używanych, będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zostaje ograniczona do roku od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

1.8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 


Chcete -li podat stížnost, postupujte podle následujících:

Stížnosti mohou být předloženy mimo jiné vyplněním formuláře pro stížnost na webu. 

Formulář tisku

Neopuštěná šablona formuláře stížnosti pro tisk a ručně psané náplň.

Krok 1

Vyplňte formulář stížnosti na záruční kartě nebo stáhněte a vyplňte formulář stížnosti dostupný na webových stránkách. Měli byste přesně popsat typ chyby, a také umístit kontaktní údaje a také korespondenci. Poté připojte vyplněný formulář k přepravě s originálem nebo kopií důkazu nákupu

Krok 2

Logistujte zařízení ze všech účtů a poté jej obnovte do nastavení továrny. Nezapomeňte také odstranit kód zámku klávesnice. Tyto akce jsou nezbytné, aby se náš tým mohl uzdravit. Pokud je v důsledku chyby obtížný přístup k zařízení, v případě zařízení Apple by měla být služba „Find My Phone“ vzdáleně deaktivována: https://luxtrade.pl/blog/pozostale-pytania/jak-wylaczyc-zdalnie-usluge-znajdz-moj-iphone Pamiętaj o wyciągnięciu karty SIM z urządzenia. Nezapomeňte vytáhnout SIM kartu ze zařízení. Nechte své telefonní příslušenství, jako je nabíječka - k implementaci procesu stížnosti nebudou potřeba.

Krok 3

Odeslat pozemek na LuxTrade 43-200 pszczyna ul. Rybnicka 13 s použitím nejvýhodnější formy přepravy. Nezapomeňte, že nedostáváme pozemky a zásilky zaslané na body vyzvednutí. Zboží lze také vrátit do stacionárního salonu Luxtrade.

Krok 4

Poté, co obdržíme zásilku a zadáme stížnost v systému, budete informováni e -mailem o přijetí zařízení. Poté se naši technici okamžitě připojí ke službě zařízení. Po dokončení objednávky bude zařízení odesláno na adresu uvedenou ve formuláři stížnosti, kterou budete také informováni e-mailem.

Jak to funguje?

Použitá elektronika se zárukou nejvyšší kvality

Výběrem obnovených zařízení z LuxTrade získáte všechny výhody nového vybavení příliš nižší a zároveň se postaráte o dobro naší planety.

Zalety Luxtrade
mail-icon
Zapisując się na newsletter, akceptujesz naszą  Politykę Prywatności. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.
Produkt přidán do oblíbených