Informační doložka

Informace pro lidi v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě sledování videa

Na základě článku. 13 Para. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a zrušení směrnice 95 /46/EC (GDPR), informujte prosím, že:

 1. Správce vašich osobních údajů zpracovaných na základě monitorování videa bez registrace zvuku je LuxTrade SP. Z O.O. Sp. K, ul. Rybnicka 13, 43 - 200 pszczyna. Kontakt na správce: E-mail: Store@luxtrade.pl telefonicky: 729 053 053.   
 2. Správce jmenoval inspektora ochrany údajů, s nímž ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů lze kontaktovat e-mailem: iodo@luxtrade.pl nebo písemně na adresu ústředí správce s poznámkou „pro IOD“.
 3. Monitorování videa provádí správce, aby zajistil bezpečnost lidí, kteří zůstali v monitorované (včetně bezpečnosti zaměstnanců) a ochranu majetku.
 4. Monitorovaná místa byla poznamenána uspořádáním video informačních desek.
 5. Správce dat pro účely důkazů zajišťuje události registrované systémem monitorování videa, které mimo jiné ohrožují bezpečnost, ničení a krádež majetku:
  a)    Na žádost třetích stran;
  b)    Na žádost orgánů provádějících řízení.
 6. Pokaždé, když jsou události zaregistrovány vizuálním monitorováním, se koná v písemné aplikaci předložené správci. Údaje o chráněném videu jsou zpřístupněny na externích médiích pouze pro orgány provádějící řízení týkající se registrované události, která působí na základě samostatných právních ustanovení, např. Policie. 
 7. Právním základem pro zpracování osobních údajů z monitorování je umění. 6 Para. 1, osvětlená. f) Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), tj. Zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou.  
 8. Rozsah dat zpracovaných správcem na základě monitorování videa: silueta/charakter.
 9. Záznamy z monitorování budou uloženy do přepisu (v závislosti na velikosti záznamů) až do 90 dnů nebo do konečného dokončení řízení provedeného na základě právního ustanovení.
 10. Vaše údaje registrované na základě monitorování nebudou převedeny do třetí země ani mezinárodní organizace.
 11. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a omezením zpracování. Tato práva lze uplatnit podáním žádosti v ústředí Luxtrade SP. Z O.O. SP.K. nebo kontaktováním údajů uvedených v bodě 1 a 2 této klauzule. 
 12. V případě uznání, tím, že zpracování státních údajů týkajících se přiměřeně porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 [GDPR], máte právo podat stížnost na dohled Úřad, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, UL. Stawki 2, 00-193 Varšava, e-mail: Kancelaria@uodo.gov.pl, Hotline 606-950-000.
 13. Osobní údaje zpracované na základě sledování správce se nepřevedou do třetí země mimo Evropskou hospodářskou oblast ani do mezinárodních organizací.
 14. Zpracovaná data pomocí monitorování videa nebudou podléhat automatizovanému rozhodování, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.

Jak to funguje?

Použitá elektronika se zárukou nejvyšší kvality

Výběrem obnovených zařízení z LuxTrade získáte všechny výhody nového vybavení příliš nižší a zároveň se postaráte o dobro naší planety.

Zalety Luxtrade
mail-icon
Zapisując się na newsletter, akceptujesz naszą  Politykę Prywatności. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.
Produkt přidán do oblíbených